Pilates centrá

Slovenský jazyk
bez loga

Peter Hecko Holiday Inn

Peter Hecko Holiday Inn
peterhecko@yahoo.com
0907176080
Bratislava
Slovensko


Certifikovaný inštruktor

  • Certifikát: Pilates Medical
    Školiteľ: MUDr. Monika Klenková, MUDr. Július Kazimír
    Rok: 2009