Pilates centrá

Slovenský jazyk
Pilates4u

Pilates4u

Narodenie 1.4. 2014

Pilates4u
info@pilates4u.sk
0902 212 332
Žilina
Na Sihoti 562/4
010 01
Slovensko

Hlavná myšlienka pohybového štúdia Pilates4u je vytvoriť pre vás komplexný súbor cviční na mieru s individuálnym prístupom, v príjemnom prostredí, kde sa budete radi vracať.

Zameranie štúdia je Body & Mind, teda predovšetkým pomalé formy cvičenia, predovšetkým Pilates. Vo našich lekciách spájame funkčný tréning, pripravený podľa individuálnych požiadaviek klientov, so zdravotnou stránkou pohybu (Pilates Clinic).

Naším cieľom je spoločne sa s klientom dopracovať ku krásnemu zdravému telu, lepšej kondícii a zároveň odstrániť bolesti pohybového aparátu, spôsobené dlhodobými nesprávnymi pohybovými návykmi z bežného života.


Certifikovaný inštruktor

  • Certifikát: Pilates inštruktor II. stupňa
    Školiteľ: Daniel Muller
    Rok: 2013