Články | Pilates Akadémia - odborné články

QUADRATUS LUMBORUM

 

Moderná rehabilitačná medicína preukázala, že svalové zmeny a spúšťové body v musculus quadratus lumborum ( štvorcový sval driekový ) sú veľmi často zdrojom akútnej i chronickej bolesti v krížoch. 

Anatómia

Quadratus lumborum má 3 časti. ILIOCOSTÁLNE SNOPCE odstupujú od  hrebeňa panvy, smerujú vertikálne a upínajú sa na 12 rebro. ILIOLUMBÁLNE SNOPCE odstupujú od hrebeňa panvy, smerujú šikmo a upínajú sa na priečne výbežky L1, L2, L3 a L4. LUMBOCOSTÁLNE SNOPCE odstupujú od priečnych výbežkov L1, L2, L3, L4, smerujú vertikálne a upínajú sa na 12 rebro. Sval je od silných vzpriamovačov chrbta oddelený vmedzereným listom hrudnodriekovej fascie. 

 

 

 

Dynamická funkcia

 • pri jednostrannej akcii ukláňa trup na súhlasnú stranu
 • pri obojstrannej akcii robí záklon trupu
 • zdvíha jednostranne panvu
 • pri chôdzi stabilizuje panvu v horizontále

Stabilizačná funkcia

 • stabilizuje 12 rebro ( úpon bránice ) počas nádychu a silného výdychu, kašľania, spevu t.j.pri všetkých manévroch zvýšenia vnútrobrušného tlaku
 • počas predklonu pôsobí ako brzda - má výrazný antigravitačný efekt

Trigger points - spúšťové body bolesti

 • Povrchový kraniálny TP - bolesť vyžaruje pozdĺž hrebeňa panvy
 • Povrchový kaudálny TP - bolesť vyžaruje do oblasti veľkého trochantera
 • Hlboký kraniálny TP - bolesť je v oblasti sakro-iliakálneho spojenia
 • Hlboký kaudálny TP - bolesť vyžaruje do spodnej časti sedacieho svalu

Príznaky

 • vytrvalá hlboká bolesť v kľude, ostrá pri pohyboch, najhoršia v stoji, alebo v sede
 • aj malý pohyb v dolnej časti trupu vyvolá silnú bodavú bolesť
 • v akútnej fáze je niekedy jediný spôsob lokomócie v kľaku na štyroch
 • bolestivé otáčanie, rotácie v stoji a v ľahu na lôžku
 • bolesť sa zhoršuje dlhším ležaním
 • vstávanie zo stoličky - iba za pomoci horných končatín
 • silné bolesti pri zakašľaní

Príčiny

 • nekoordinované pohyby, zdvíhanie ťažkých bremien
 • rýchle švihové zohýbanie združené s rotáciou, alebo úklonom
 • vstávanie z auta
 • opakované namáhanie - práca v miernom predklone, napr. činnosti v záhrade
 • nerovnaká dĺžka dolných končatín
 • príliš mäkké lôžko

Klinický nález

 • panva na strane skráteného quadratus lumborum je vyššie a je usunutá k postihnutej strane
 • pri primárnom postihnutí iliocostálnych snopcov je konvexita driekovej chrbtice na strane opačnej k postihnutiu
 • 12 rebro je ťahané nadol
 • zvýšená lumbálna lordóza
 • obmdzenie flexie a extenzie lumbálnej chrbtice
 • obmedzenie lateroflexie k nepostihnutej strane
 • vľahu je prítomná elevácia panvy a skrátenie DK na strane skráteného quadratus lumborum

Prevencia a terapia

 • spánok -  striedavo na pravom a ľavom boku
 • v aute používajte opierku pod kríže
 • pri dlhodobom sedení používajte nafukovací skosený klin
 • cvičte Pilatesove cviky

 

PILATES CVIKY

12 vybraných Pilates cvikov pre quadratus lumborum

uverejníme v pokračovaní dňa 3 októbra 2014

 

 

QUADRATUS LUMBORUM

PROTOKOL

 

Protokol predstavuje 12 Pilates cvikov, ktoré aktivujú, uvoľňujú a strečujú Quadratus lumborum.

01 TOE TAPS

02  SLEEPER

03 SIDE LEG LIFT

04 SIDE BEND LIFT

05 HALF ROLL BACK

06 SAW

07 SPINE STRETCH FORWARD

08 MERMAID

09 HAWK

10 SWAN DIVE ON REFORMER

11 SCAPULA ISOLATION ON LONG BOX

12 ROLL DOWN ON CADILLAC