Články | Pilates metodiky

34 CVIKOV

 

Základný Pilatesov program obsahuje 34 originálnych cvikov na žinenke, ktoré nikto predtým nevidel. Táto zostava sa nazýva aj Pilates matwork. Ortodoxní prívrženci metódy nazývajú túto pôvodnú sadu ako prazáklad a snažia sa ani v najmenšom od nej neodchýliť.

Je to 34 náročných schodov na vrchol pyramídy, ktorú predstavuje perfektná fyzická a psychická kondícia. Joseph Pilates bol atlét so železnou vôľou a svalmi z ocele. Veril svojim zmyslom a s telom narábal tak, ako tesár pracuje s ušľachtilým drevom. Jeho pôvodná zostava 34 cvikov na žinenke je veľmi náročná. Navrhol ju totiž pre fyzicky zdatných jedincov - tanečníkov a športovcov.

Autor cviky vymyslel a zoradil tak, aby sledovali určitú líniu. Korektné a elegantné vykonanie týchto cvikov je však obtiažne i pre fyzicky dobre pripravených ľudí. Všetky ďalšie modifikácie a varianty, ktoré v priebehu desaťročí vymysleli a navrhli Pilatesovi pokračovatelia, vychádzajú z týchto 34 cvikov.

Práve fyzická náročnosť a filozofia jeho cvičení dosť dlho bránili masovému rozšíreniu tejto jedinečnej metódy. Pilatesovi žiaci a prívrženci jeho techník cvičenia však postupne systém modifikovali takým spôsobom, že je dnes v rukách odborníka efektívny pre každý vek a každú pohybovú skúsenosť.

Pre ľudí so slabou kondíciou a zdravotnými problémami má Pilates tvár láskavú, vznešenú a povzbudzujúcu. Na tých druhých hľadí prísna tvár: vyzýva na súboj a sľubuje večnú mladosť...

34 pôvodných cvikov uvádzame v originálnej nomenklatúre a v poradí, ktoré navrhol sám autor:

01 Hundred
02 Roll Up
03 Roll Over
04 One Leg Circle
05 Rolling Back (rolling like a ball)
06 One Leg Stretch
07 Double Leg Stretch
08 Spine Stretch
09 Rocker with Open Legs
10 Cork-Screw
11 Saw
12 Swan-Dive
13 One Leg Kick
14 Double Leg Kick
15 Neck Pull
16 Scissors
17 Bicycle
18 Shoulder Bridge
19 Spine Twist
20 Jack Knife
21 Side Kick
22 Teaser
23 Hip Twist
24 Swimming
25 Leg Pull - Front
26 Leg Pull
27 Side Kick Kneeling
28 Side Bend
29 Boomerang
30 Seal
31 Crab
32 Rocking
33 Control Balance
34 Push Up