Články | Pilates - pomôcky, náradia, aparáty

Všetko o pružinách

 

Základom Pilatesových aparátov sú pružiny. Tento geniálny nápad Josepha Pilatesa sa používa dodnes vo všetkých jeho aparátoch a ich moderných modifikáciach. Ak je pružina konštruovaná na ťah, stáva sa mocnou zbraňou v rukách skúseného inštruktora. Pokiaľ takúto pružinu naťahujeme, prekonávame jej odpor, ktorý je podľa Hookovho zákona tým väčší, čím sme pružinu viac natiahli. A naopak, pokiaľ prestaneme pružinu naťahovať, táto sa začne automaticky vracať do pôvodnej polohy. Tomuto spätnému návratu musíme zasa klásť odpor, inak by prišlo k veľmi rýchlemu a neželanému zmršteniu pružiny.

Takže svaly pracujú neustále v dvoch smeroch - najprv odpor pružiny prekonávajú a vzápätí ho brzdia. Je to optimálna situácia pre koncentrické a excentrické cvičenie agonistov a antagonistov.

Každá pružina má tzv.koeficient pružiny, ktorý označuje stupeň jej sily. Pružiny bývajú farebne odlíšené kvôli rýchlej orientácii – na jednom konci je vnorené farebné oko na zachytenie. Na základe počtu pružín a ich vzájomných kombinácií sa dá potom progresívne stupňovať náročnosť cvičenia. Podľa tabuľky je tiež inštruktor schopný určiť, aký odpor v kg sval prekonáva resp.brzdí.

Najmodernejšie pružiny sú vyrobené z poniklovanej karbónovej ocele, ktorá zaručuje ich dlhodobú životnosť.

 

 

Pružina

natiahnutie v cm  

Žltá

Modrá

Červená

Zelená

15 cm

2.7 kg 

4.5 kg

7.2 kg

8.1 kg

92 cm

8.1 kg  

13.5 kg

19.4 kg

23.4 kg

 

Štandardné konfigurácie pružín

 

        Studio® Reformer — 3 červené, 1 modrá, 1 zelená

Clinical® Reformer — 3 červené, 1 žltá, 1 modrá, 1 zelená

Allegro® 2 Reformer — 3 červené, 1 modrá, 1 žltá

Allegro® Reformer — 3 červené, 1 modrá, 1 žltá

        IQ® Reformer — 3 červené, 1 modrá, 1 žltá

Centerline™ Reformer — 2 červené, 2 zelené, 1 modrá

Ron Fletcher Reformer — 4 červené

Legacy Reformer — 1 červená, 1 modrá, 3 zelené

Reformer Tower — 2 žlté, 2 modré, 2 dlhé žlté, 2 dlhé fialové

Allegro® Tower — 2 žlté, 2 modré, 2 dlhé žlté, 2 dlhé fialové

Trapeze Table — 2 žlté, 2 modré, 2 červené, 2 čierne, 2 dlhé žlté, 2 dlhé fialové

CenterLine™ Cadillac — 1 červená, 1 zelená, 2 modré, 2 šedé, 2 biele, 2 dlhé červené

Combo Chair — 2 čierne,, 2 biele

Wunda/EXO® Chairs — 2 čierne

CenterLine™ Chair — 2 čierne

Wall Tower — 2 žlté, 2 modré, 2 dlhé žlté, 2 dlhé fialové

CenterLine™ Pole System — 1 červená, 1 zelená, 2 modré, 2 šedé, 2 dlhé červené

Ped-a-Pul — 2 žlté