Inštruktori

Slovenský jazyk
bez loga

Mgr. Marcela Kösegiová

Narodenie 2016

Mgr. Marcela Kösegiová

Marcela
Kösegiová
massage.marcela@gmail.com
Bratislava, Hainburg
Fedinova 7
851 05
Slovensko


Certifikovaný inštruktor

  • Certifikát: Inštruktor Pilates I. stupňa
    Školiteľ: Mgr. Lenka Velínská
    Rok: 2016