Inštruktori

Slovenský jazyk
bez loga

Jana Tekulová

Jana Tekulová

Jana
Tekulová
janatek@gmail.com
Bratislava
83106
Slovensko


Certifikovaný inštruktor

  • Certifikát: lNŠTRUKT0R PlLATES l. kvalifikačného stupňa
    Školiteľ: FLoW pitates centrum, §.í.o., Nad Ptážou 75C,97401Banská Bystrica
    Rok: 2017