Inštruktori

Slovenský jazyk
bez loga

Edmund Szolnoki

Edmund Szolnoki

Edmund
Szolnoki
edmund.szolnoki@gmail.com
0915759872
Dunajská Streda
Slovensko


Certifikovaný inštruktor

  • Certifikát: Inštuiktor Pilates I. kvalifikačného stupňa
    Školiteľ: FLOW pilates centrum, s.r.o.
    Rok: 2015