Inštruktori

Slovenský jazyk
FlowPilates centrum s.r.o

Dr. Marcela Adamcová

Narodenie 1976

Dr. Marcela Adamcová

Marcela
Adamcová
FlowPilates centrum s.r.o
marcela.adamcova@umb.sk
Banská Bystrica
Slovensko

Vyštudovala som Prírodovedeckú fakultu UK Bratislava odbor Biológia – zoológia. V roku 1991 som začala jazdiť na koni v klube Slávia STU Bratislava, neskôr som pôsobila v Poľsku ako súkromný tréner jazdcov a koní. Pilates cvičeniu sa venujem od roku 2012, najprv ako klient individuálnych lekcií, ktoré ma inšpirovali k absolvovaniu kurzu pre kvalifikovaných inštruktorov I. stupňa. Ako Pilates inštruktor pôsobím od roku 2013. V roku 2015 som sa stala Medzinárodným inštruktorom II. kvalifikačného stupňa. Okrem vedenia skupinových a individuálnych cvičení sa zameriavam aj na Pilates cvičenie pre jazdcov (Equestrian Pilates). Od roku 2014 pôsobím aj ako školiteľ-lektor kurzov s Pilates náradím, vyučujem tiež Anatómiu človeka pre budúcich inštruktorov.


Certifikovaný inštruktor

 • Certifikát: inštruktor Pilates kvalifikačný stupeň I. - Body Balance University (International instructor)
  Školiteľ: FLOW Pilates centrum s.r.o., Banská Bystrica
  Rok: 2013
 • Certifikát: Certifikát: inštruktor Pilates kvalifikačný stupeň II. - Body Balance University (International instructor)
  Školiteľ: FLOW Pilates centrum s.r.o., Banská Bystrica
  Rok: 2015
 • Certifikát: DNS certifikovaný tréner
  Školiteľ: Rehabilitation Prague School, ČR
  Rok: 2018