Inštruktori

Slovenský jazyk
Pilates Bratislava

Mgr. Martina Petáková

Narodenie 1987

Mgr. Martina Petáková

Martina
Petáková
Pilates Bratislava
mpetakova@gmail.com
0905 138 938
Bratislava-Staré Mesto
Slovensko


Certifikovaný inštruktor

  • Certifikát: Inštruktor pilates I. kvalifikačného stupňa
    Školiteľ: FLOW pilates centrum
    Rok: 2015