Inštruktori

Slovenský jazyk

Mgr. Oliver Poór

Narodenie 22.7.1988

Mgr. Oliver Poór

Oliver
Poór
oliverpoor55@gmail.com
0915223599
Bratislava
Slovensko

V roku 2009 som ukončil štúdium Fyzioterapie. Popri ňom som začal študovať na Fakulte telesnej výchovy a športu Umiverzity Komenského v Bratislave, ktoré som ukončil v roku 2013 s 5. kvalifikačným stupňom Trénera športu pre všetkých a so špecializáciou Fitness.

V rokoch 2013 - 2014 som pôsobil ako odborný asistent na katedre gymnastiky Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.

Od roku 2014 som študentom Doktorandského štúdia na katedre športovej kinantropológie na FTVŠ UK v BA. Od roku 2009 pracujem ako fyzioterapeut a osobný tréner v InPulse Fitness Academy v NTC a od roku 2013 aj v Kajan Gym v Petržalke.


Certifikovaný inštruktor

 • Certifikát: Pilates Medical
  Školiteľ: MUDr. Monika Klenková, MUDr. Július Kazimír
  Rok: 2011
 • Certifikát: SM - systém I
  Školiteľ: Mudr. Richard Smíšek
  Rok: 2010
 • Certifikát: SM - systém II
  Školiteľ: Mudr. Richard Smíšek
  Rok: 2010
 • Certifikát: TRX Suspension Trainer
  Školiteľ:
  Rok: 2010
 • Certifikát: BOSU Inštruktor I. stupňa
  Školiteľ: MUDr. Monika Klenková, MUDr. Július Kazimír
  Rok: 2011
 • Certifikát: Bolestivý syndróm ramena v rehabilitácii a športe
  Školiteľ: MUDr. Monika Klenková, MUDr. Július Kazimír
  Rok: 2011
 • Certifikát: Cvičení pro těhotné a po porodu
  Školiteľ: Mgr. Ivana Brádková
  Rok: 2012
 • Certifikát: Testování a trénink funkční dynmické stabilizace
  Školiteľ: PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Pd.D.
  Rok: 2012
 • Certifikát: Rehabilitační trénink a funkční sportovní terapie
  Školiteľ: Mgr. Barbara Tuma
  Rok: 2012
 • Certifikát: Kettlebell
  Školiteľ:
  Rok: 2012
 • Certifikát: The McKenzie Institute International - Mechanical diagnosis and therapy part A (the lumbar spine)
  Školiteľ: Eva Nováková
  Rok: 2013
 • Certifikát: The McKenzie Institute International - Mechanical diagnosis and therapy part A (the lumbar spine)
  Školiteľ: Eva Nováková
  Rok: 2013
 • Certifikát: Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii úroveň A
  Školiteľ: Mgr. Lucie Oplová, Mgr. Eliška Geržová
  Rok: 2013
 • Certifikát: Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii úroveň B
  Školiteľ: Prof. PeadDr. Pavel Kolář, Ph.D., Mgr. Kateřina Míková
  Rok: 2014