Inštruktori

Slovenský jazyk
Personal Trainer Bratislava FitCo

Mgr. Richard Sporina

Mgr. Richard Sporina

Mgr. Richard
Sporina
Personal Trainer Bratislava FitCo
josephpilates@yahoo.com
+421 905 960 700
Bratislava
Pribinova 8
811 09
Slovensko

Personal Trainer Bratislava

Personal Trainer Richard has a master´s degree in Physiotherapy and many years of experience in various physical activities, strength and conditioning, fitness and Pilates. Richard has experience as a personal trainer and sport physiotherapist in Norway.

Personal Trainer Richard will be pleased to advise you on health and physical activity /fitness, personal training, strength and conditioning/, in health lifestyle and health nutrition field.

Personal Trainer Richard recommends physical activity as an important means of preventing of civilizational diseases and injuries.

Formal education:

Comenius University Bratislava, Faculty of Medicine, Master of Science in Physiotherapy /Applied Physiotherapy/

Slovak Medical University, Faculty of Health Professional Studies, Master in Physiotherapy /Applied Kinesiology/

Comenius University Bratislava, Faculty of Medicine, Bachelor of Science in Physiotherapy

Charles University Prague, Faculty of Physical Education and Sport, personal and fitness trainer, strength and conditioning coach

Certification and courses:

Army Sport Center Dukla, Sport instructor, Army Sport Team judo, 1.dan

Comenius University Bratislava, Faculty of Medicine, Physiology of Human Nutrition, Nutrition and Dietetics, Doping, doping control, substitution of regeneration, Exercise in Medicine 1, Sports Medicine and Functional Diagnostics 1, Exercise in Medicine 2, Sports Medicine and Functional Diagnostics 2

Bodybuilding, Fitness and Powerlifting Trainer of the 3rd qualification degree accreditated /IFBB, EPF, IPF/, licence B, Slovak Bodybuilding, Fitness and Powerlifting Association

Strength and Conditioning Trainer of the 2nd qualification degree, Slovak Conditioning Trainer Association /SCTA/

Pilates Medical, /Klenkova Monika,MD, Kazimir Julius,MD/, https://www.gesundheit7.at/?menu=profil

Pilates instructor – Pilates Academy Sabongui Prague, providing exercise and sport service,  instructor of exercise method Pilates, Level I + II, grade MAT I – III and Ron Fletcher towelwork

Trainer of the 2nd qualification degree in Athletics /IAAF, EAA/, Aquafitness /Faculty of PE and Sports,Bratislava/, Health Physical Education /CESS,ISCA/, Sport Gymnastics /FIG, UEG/          

Redcord Medical – SET Neurac, DNS Prague School, TRX – Suspension Training Course, SM System /Spiral Stabilization training system/, Smisek Richard,MD.

Kettlebells course level I, Yoga for Athletes, 3D Strength, Athletes Perfomance EXOS, Movement Based Program, Brett Bartholomew, MS.Ed.,CSCS, Movement Preparation, Movement Skills and Development, Strength and Power Program Design, Oslo, Norway

European Red Cross, First Aid, European Certification 33 /EFAC/

HP Academy, Personal Trainer Course, Modul Personal Trainer, Functional Training, Medical Fitness, Vienna, Austria

ELIXIA PT Education, Personal Trainer Education, Health and Fitness Nordic, Oslo, Norway

BALLance Concepts, Dr. Tanja Kühne, BALLance Method, Mitterlehner Fitness, Schörfling a. Attersee, Austria

 

Osobný tréner Bratislava

Osobný tréner Richard má vyštudovanú fyzioterapiu a dlhoročné skúsenosti s rôznymi pohybovými aktivitami a cvičením Pilates.

Osobný tréner Richard Vám rád poradí v oblasti zdravia a pohybovej aktivity /fitnes, osobný a kondičný tréning/, v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy.

Odporúča pohybovú aktivitu ako dôležitý prostriedok k predchádzaniu civilizačných ochorení a zranení.

Formálne vzdelanie:

Univerzita Komenského Bratislava, Lekárska fakulta, Fyzioterapia /Aplikovaná Fyzioterapia/

Slovenská Zdravotnícka Univerzita, FOaZOŠ, Fyzioterapia /Aplikovaná Kineziológia, Management vo Fyzioterapi/

Univerzita Komenského Bratislava, Lekárska fakulta, Fyzioterapia

Karlova Univerzita Praha, Fakulta telesnej výchovy a športu, osobný a kondičný tréner, tréner fitnes

Certifikácia a odborné kurzy:

AŠK Dukla Banská Bystrica, inštruktor športu, AŠD judo, 1.dan   

Univerzita Komenského Bratislava, Lekárska fakulta, Fyziológia výživy človeka, Výživa a dietetika, Telovýchovné lekárstvo a funkčná diagnostika 1, Telovýchovné lekárstvo a funkčná diagnostika 2, Doping, dopingová kontrola, substitúcia regenerácie                                                                  

Tréner 3. kvalifikačný stupeň v kulturistike, fitnes a silového trojboja, Slovenská asociácia kulturistiky, fitnes a silového trojboja, IFBB, licencia B.                                                                                                                            

Kondičný tréner 2. kvalifikačný stupeň, Slovenská asociácia kondičných trénerov                                                

Pilates Medical, /MUDr.Klenkova Monika, MUDr. Kazimir Julius/                                                                    

Inštruktor Pilates - Pilates Academy Sabongui Praha, poskytovanie telovýchovných a športových služieb, inštruktor pohybovej metódy Pilates, Level I + II, úroveň MAT I – III a Ron Fletcher towelwork                                               

Tréner III. triedy atletika /SAZ, IAAF, EAA/, športová gymnastika /FIG, UEG/, zdravotná telesná výchova /CESS, ISCA/, aquafitness /FTVS UK/                                                                                                                              

Redcord Medical - SET Neurac, DNS Prague School, TRX - Suspension Training Course, SM System /Spiral Stabilization trening system/, MUDr. Smisek Richard                                                                                       

Kettlebells course level I, Yoga for Athletes, 3D Strength, Athletes Perfomance EXOS, Movement Based Program, Brett Bartholomew, MS.Ed.,CSCS, Movement Preparation, Movement Skills and Development, Strength and Power Program Design/, Oslo, Norway                                                                                                                            

Slovenský červený kríž, kurz prvej pomoci, Európsky cerfitikát 33 /EFAC/                                                                

HP Academy, Personal Trainer Course Vienna, Modul Personal Trainer, Functional Training, Medical Fitness Trainer

ELIXIA PT Education, Personal Trainer, Health and Fitness Nordic, Oslo, Norway

BALLance Concepts, Dr. Tanja Kühne, BALLance Method, Mitterlehner Fitness, Schörfling a. Attersee, Austria


Certifikovaný inštruktor

 • Certifikát: Instruktor pohybové metody PILATES level I+II,úroveň MAT I-III a Ron Fletcher Towelwork, fyzioterapeut
  Školiteľ: Mgr.Renata Sabongui
  Rok: 30.3.2014
 • Certifikát: Pilates Medical
  Školiteľ: MUDr. Monika Klenková, MUDr. Július Kazimír
  Rok: 2008
 • Pilates skupinové cvičenie v Bratislave, Pilates group session in Bratislava
  Eurovea Galeria FitCo, www.fitco.sk, aktuálne live online prostrednictvom Zoom
  Utorok 12.00 a Štvrtok 12.00, Tuesday 12.00 and Thursday 12.00