Inštruktori

Slovenský jazyk
Štúdio Asmi

Štúdio Asmi

Denisa Naščáková

Denisa
Naščáková
Štúdio Asmi
studio@asmi.sk
0949583196
Bratislava - Karlova Ves - Mestská časť
Tománkova 2A
84105
Slovensko

Štúdio ASMI je sídlom pre občianske združenie Pomoc pohybom, ktorého cieľom je podpora fyzickej, psychickej i duševnej pohody členov i širokej verejnosti. Vytvára podmienky pre kladný vzťah populácie k telovýchovným aktivitám a podporuje zdravý životný štýl. Organizuje voľnočasové aktivity pre deti i dospelých.

 

Pilates – je cvičenie zamerané na udržanie telesnej kondície, zlepšenie pohybového systému, ako aj zdokonalenie koordinácie pohybov a správneho postoja. Pilates cvičenie posilní Vaše telo a prispeje k zvýšeniu sebadôvery. Cvičenie je zamerané predovšetkým na vytvarovanie a spevnenie partií trupu, ale aj na natiahnutie a posilnenie hlbokých svalových skupín tela. Ide o pohybovú metódu, ktorá rozvíja schopnosť uvedomenia si telesného pohybu, čo má za následok kvalitnejšie precítenie práce jednotlivých svalových skupín.

 


Certifikovaný inštruktor

  • Certifikát: 1. stupeň Metóda cvičení Pilates
    Školiteľ: Eva Blahušová
    Rok: 2015
  • Certifikát: Metóda cvičeni Pilates pre seniorov a špeciálnu populáciu
    Školiteľ: Eva Blahušová
    Rok: 2016