Nové kurzy Pilates vo V-FIT Bratislava od aprila 2017

NOVÉ JARNÉ KURZY vo V-FIT od apríla 2017

Metoda PILATES

Vyformujte si telo, upevnite zdravie a zbavte sa bolestí

pohybového systému cvičeniami PILATES.

STREDA     od 26.4. – 28.6.17 od 18 h. – MP a P

ŠTVRTOK   od 27.4. – 29.6.17 od 18 h.- Pokr.

UTOROK    od 25.4. – 27.6.17 od 17 h - všetci

/v utorok je kombinácia s SM systémom/ 

C V I Č E N I E PRE ŽENY vo V- FIT -

športovom a relaxačnom centre pre ŽENY v PETRŽALKE

na GERCENOVEJ ulici č. 8/F Bratislava

PRIHLÁŠKY: v-fit@szm.sk alebo telefonicky do 14 h.

alebo SMS – 0903/174 885, 0915/608 517, 02/4342 6357.

Úhrady vopred na účet SK 3802000000002787093958,

do poznámky priezvisko + kurz.

Prídite, tešíme sa na Vás.