Detektor chrbtice

⚫  Detektor chrbtice je špeciálny švajčiarsky skener, ktorý bez ožiarenia stanoví geometriu chrbtice a držania tela vo frontálnej a sagitálnej rovine.
⚫  Ultramoderná bezdrôtová technológia súčasne zobrazí aj rozsah jednotlivých pohybov hrudnej a driekovej chrbtice.
⚫  Namerané hodnoty a zobrazené grafické výstupy slúžia lekárovi pre rýchlu diagnostiku a stanovenie optimálneho terapeutického postupu.