Lekárske vyšetrenie detí

Ortopedicko-rehabilitačné vyšetrenie lekárom je doplnené špeciálnym detektorom chrbtice, ktorý bez ožiarenia znázorní profil chrbtice vo frontálnej a sagitálnej rovine a odmeria aj rozsahy pohybov hrudnej a driekovej chrbtice.

Pomocou skoliometra určíme asymetrie chrbtového svalstva.

Hlavným cieľom je zachytiť zmeny na chrbtici čo najskôr, odlíšiť začínajúcu deformitu chrbtice od chybného držania tela a zahájiť moderný rehabilitačný program.

Diagnózy:

⚫ Chybné držanie tela
⚫ Skolióza
⚫ Ploché nohy