Predoperačná, poúrazová a pooperačná rehabilitácia

⚫  Jedná sa o individuálny rehabilitačný program s vyškolenou fyzioterapeutkou.
⚫  Cvičí sa 50 minút s využitím moderných rehabilitačných postupov.
⚫  V rámci programu vytipujeme optimálne rehabilitačné pomôcky pre domáce cvičenie.