Kalendár školení

Odborný seminár - Skolióza, My PIlates Academy, Praha

Dozvedieť sa viac

Posturálna analýza

identifikovanie chybného držania tela vysvetlenie horného a dolného skríženého syndrómu analýza najčastejších odchýlok správneho držania tela vyšetrenie správneho držania tela pomocou „ Pose- Tab“ ( posturálna tabuľa) detailná analýza pohybových Pilates princíp

Dozvedieť sa viac

Pilates Medical

Rehabilitačné centrum Moon, Hraničná 24/A, 821 05 Bratislava Individuálny kurz - Mgr.Oliver Kuchta Odborný garant: MUDr. Július Kazimír, PhDr. Zuzana Veverková

Dozvedieť sa viac

Inštruktor Pilates II. kvalifikačného stupňa

vyškolenie kvalifikovaných inštruktorov Pilates metódy. Absolvent vzdelávacej aktivity bude teoreticky a prakticky ovládať metódu cvičenia Pilates na podložke pre skupinové a individuálne cvičenie a jej využitie s pomocou cvičebných pomôcok, Absolvent bude schopný vykonať:

Dozvedieť sa viac

Pilates inštruktor 1. kval. stupňa, V roku 2015 prebiehajúce školenie inštruktor Pilates 2. kval. stupňa

Dozvedieť sa viac

Prvá pomoc

zhodnotiť krízovú situáciu a dodržiavať všeobecné zásady pri poskytovaní prvej pomoci vyhodnotiť základné životné funkcie osvojiť si správny postup pri úkonoch zachraňujúcich život aktivovať zložky Integrovaného záchranného systému reálne a efektívne poskytnú

Dozvedieť sa viac

Pilates Medical - Mikuláš Jakab

Pilates Medical & Reformer Štúdio, Hraničná 20/A, 821 05 Bratislava Individuálny kurz - Mikuláš Jakab Odborný garant: MUDr. Július Kazimír, PhDr. Zuzana Veverková

Dozvedieť sa viac

MOTR Pilates

1 dňové certifikované školenie s novým Pilatesovským náradím MOTR. MUDr. Július Kazimír, Mgr. Ivana Tankovičová, PhDr. Zuzana Veverková Prihláška na kurz  

Dozvedieť sa viac

Kurz Reformer Allegro 2

KURZ REFORMER ALLEGRO 2 MUDr. Július Kazimír & PhDr. Zuzana Veverková PROPOZÍCIE Kurz je otvorený všetkým záujemcom o cvičenie na Pilatesovom fenomenálnom aparáte Reformer Allegro 2. Účastníci sa naučia dokonale ovládať prácu s aparátom a osvoja si kompletný arze

Dozvedieť sa viac

Pilates s Thera bandom

Cieľ kurzu: využitie progresívneho odporu Thera-Band (posilňovanie a strečing) replikácia cvikov z REFORMERu s použitím Thera-Band na posilnenie modifikácie cvikov s Thera-Band – pletenec hornej končatiny (syndróm zamrznutého ramena, bolesti rame

Dozvedieť sa viac

Pilates s Thera bandom

Cieľ kurzu: využitie progresívneho odporu Thera-Band (posilňovanie a strečing) replikácia cvikov z REFORMERu s použitím Thera-Band na posilnenie modifikácie cvikov s Thera-Band – pletenec hornej končatiny (syndróm zamrznutého ramena, bolesti rame

Dozvedieť sa viac