Lekárske vyšetrenie dospelých

Bolesti chrbtice, kĺbov a svalov sa objavujú u bežnej populácie i vrcholových športovcov.

Odborné ortopedicko-rehabilitačné vyšetrenie pohybového aparátu, doplnené o vyšetrenie detektorom chrbtice bez ožiarenia stanoví diagnózu a pomocou 3D počítačovej animácie ozrejmí zmysel aktívneho rehabilitačného cvičenia pod odborným dohľadom vyškoleného fyzioterapeuta.

Diagnózy:

⚫ Bolesti krčnej, hrudnej a driekovej chrbtice

⚫ Problémy s platničkami

⚫ Športové poranenia

⚫ Bolestivé rameno, lakeť a zápästie

⚫ Bolestivé bedro, koleno a členok

⚫ Inkontinencia