Naša vízia

⚫  V ére sedavého zamestnania, civilizačných ochorení chrbtice a pohybového aparátu sa trochu zabudlo, že správne ordinovaná, realizovaná a dávkovaná pohybová liečba je mnohokrát účinnejšia ako pasívne procedúry či arzenál medikamentov.

⚫ Špecializujeme sa na problémy chrbtice, panvového dna, inkontinenciu, bolestivé stavy pohybového aparátu a predoperačnú i pooperačnú rehabilitáciu.

⚫ Pridanou hodnotou odborného lekárskeho vyšetrenia u nás je vyšetrenie statiky a dynamiky chrbtice špeciálnym skenerom bez ožiarenia.

⚫ Naučíme Vás moderné a atraktívne rehabilitačné cvičenia, ktoré vyriešia zdravotný problém, vrátia radosť z pohybu a ozrejmia cenu aktívneho zdravia.